Menanamkan Pendidikan Akhlak dengan Belajar pada Ahlinya: Fase ini dimulai dari ketika anak genap berusia tujuh tahun hingga empat